Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

[Chỉ thị] 06 CT-BCT ngày 19-2-2014 của Bộ Công thương

| | 0 nhận xét
Chỉ thị 06 CT-BCT ngày 19-2-2014 của Bộ Công thương về tăng cường quản lý báo, tạp chí, trang thông tin điện tử http://sachvn247.blogspot....
Đọc tiếp

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

[Quyết định] 10/QĐ-BCĐ ngày 11-2-2014 của UBND tỉnh Trà Vinh

| | 0 nhận xét
Quyết định 10/QĐ-BCĐ ngày 11-2-2014 của UBND Ban Chỉ đạo Thực hiện Quyết định 29 và 755 tỉnh Trà Vinh về Ban hành Kế hoạch thực hiện một số ...
Đọc tiếp

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Báo cáo 29/BC-UBND ngày 1-3-2013 của UBND Thành phố Cần Thơ

| | 0 nhận xét
Báo cáo về Tình hình thực hiện chính sách đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ http://sachvn247.blogspot.com/2013...
Đọc tiếp

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

[Hướng dẫn] 85/HD-MTTW-BTT ngày 23-2-2013 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

| | 0 nhận xét
Hướng dẫn 85/HD-MTTW-BTT ngày 23-2-2013 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác dân tộc, công tác tôn giáo năm 2013 ht...
Đọc tiếp

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Báo cáo 358/BC-UBND ngày 26-12-2012 của UBND Quảng Trị

| | 0 nhận xét
Báo cáo 358/BC-UBND ngày 26-12-2012 của UBND Quảng Trị về kết quả 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông th...
Đọc tiếp

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ

| | 0 nhận xét
Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc ...
Đọc tiếp

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Báo cáo số 49/BC-BDT-HĐND ngày 28-11-2012 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng

| | 0 nhận xét
Báo cáo số 49/BC-BDT-HĐND ngày 28-11-2012 về Kết quả công tác năm 2012 và Dự kiến chương trình công tác năm 2013 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh L...
Đọc tiếp

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12-10-2012 của Chính phủ

| | 0 nhận xét
Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12-10-2012 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc ht...
Đọc tiếp

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Báo cáo số 755/BC-BYT ngày 4-9-2012 của Bộ Y tế

| | 0 nhận xét
Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm và trọng tâm kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 http://sachvn247.blogspot.com/2013/07/b...
Đọc tiếp

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Báo cáo số 78-BC/HU ngày 16-8-2012 của Thị ủy Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

| | 0 nhận xét
Báo cáo số 78-BC/HU ngày 16-8-2012 của Thị ủy Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/201 1 của Bộ C...
Đọc tiếp

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18-7-2012 của Thủ tướng Chính phủ

| | 0 nhận xét
Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18-7-2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và mi...
Đọc tiếp

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

[Báo cáo] 113/BC-UBND ngày 17-7-2012 của UNBD tỉnh Ninh Thuận

| | 0 nhận xét
Báo cáo 113/BC-UBND ngày 17-7-2012 của UNBD tỉnh Ninh Thuận về Tình hình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 trên địa bàn tỉnh ...
Đọc tiếp
Ghi rõ nguồn sachvn247.blogspot.com khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2011. Danh muc Van ban - All Rights Reserved
Design by Namkna
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel